21_KL_156.jpg

KL Tallinna Maleva Lääne malevkonna kaitseliitlased- abipolitseinikud Heiki Kirotar ja Tarmo Rannus osalesid
Taani Kodukaitse Akadeemias Kaitseliidule korraldatud sõjaväepolitsei väljaõppes.

Album Tree