22_KL_126.jpg

KL Tallinna Maleva Lääne malevkonna kaitseliitlased Johannes Krenstrauch, Külli Viherpuu, Arvo Pass, Ado Ress ja Tarmo
Rannus pärast 2007. aasta aprillisündmusi abipolitseipäeval Eesti Draamateatris. Keskel Tallinna politseiprefekt Raivo Küüts.

Album Tree