23_KL_157.jpg

KL Tallinna Maleva Lääne malevkonna kauaaegsed kaitseliitlased Tarmo Rannus ja vanemseersant Ülo Müürsepp.

Album Tree