28_KL_276.jpg

Pärgade asetamine Vabadussõjas hukkunud politseinike hauadele oli KL Tallinna Maleva Lääne malevkonna traditsioon, kuni politsei selle üle võttis. 15. aprillil 1995 liputoimkond: saateohvitser veebel Siimu Sade, lippur kaitseliitlane Kaupo Rosin ja saaturid kaitseliitlased Toomas Tutt ja Kristjan Pärt.

Album Tree