29_106_tln.jpg

KL Tallinna Maleva Lääne malevkonna traditsioonilisel malevkonna aastapäeva rivistusel marsib rivi eest läbi malevkonna lipp: lipuohvitser veebel Siimu Sade.

Album Tree