18_KLMD022.jpg

Mereparaadi kontaktohvitseride koolitus lokaalis Roheline Ämblik 1. mail 2006. Meredivisjoni liige, Mereväe ülema kohusetäitja kaptenmajor Peeter Ivask tutvustab kontaktohvitseridele ja huvilistele Eesti Mereväe struktuuri ja tegevusalasid.
foto autor: Kuno Peek

Album Tree