19_KLMD025.jpg

Võidupühal läbiviidava Mereparaadi pressikonverents välisministeeriumis 5. aprillil 2006. Paraadi staabiülem KL Tallinna Maleva Meredivisjoni pealik vanemleitnant Toomas Peek ja Mereväe ülem kaptenmajor Peeter Ivask valmistuvad mereparaadi töökorralduse ja ajakava tutvustamiseks ajakirjanikele.
foto autor: Kuno Peek

Album Tree