21_KLMD027.jpg

Kontaktohvitseride kogunemine mereparaadi staabi ees Saaremaa sadamas 23. juunil 2006. Kontaktohvitseride juht KL Tallinna Maleva Meredivisjoni kaitseliitlane lipnik Alo Tamm (seljaga) annab viimaseid juhtnööre lootsi kaatrile teekonda alustavatele kontaktohvitseridele. Vasakult: Ahto Urb, nooremleitnant Mart Saul, lipnik Rein Tammik, nooremleitnant Tanel Kangro ja leitnant Mart Käbin.
foto autor: Kuno Peek

Album Tree