22_KLMD028.jpg

Raadiojaama kasutamise kiirkursus mereparaadi staabi liikmetele Saaremaa sadamas 22. juunil 2006. KL Tallinna Maleva Meredivisjoni kaitseliitlane ja Mereparaadi
staabi inseneriteenistuse ohvitser lipnik Holger Haljand (keskel) läbi viimas sidepidamise väljaõpet.
foto autor: Kuno Peek

Album Tree