23_KLMD029.jpg

Tööhetk mereparaadi staabis Saaremaa sadamas 22. juunil 2006. KL Tallinna Maleva Meredivisjoni kaitseliitlased: staabiülema asetäitja lipnik Kuno Peek, laevateenistuse programmijuht lipnik Andres Kostiv ja navigatsiooniohvitser lipnik Tiit Einberg arutlevad paraadi peatseremoonia ettevalmistööde käekäigu üle.
foto autor: Pelle Peek

Album Tree