27_KLMD033.jpg

KL Tallinna Maleva Meredivisjoni liikmed avaliku korra tagamisel pronkssõduri rahutuste ajal 8. mail 2007. Nooremleitnant Andres Kostiv, Pelle Peek ja nooremleitnant Kuno Peek abipolitseinikena valves Teletorni ees.
foto autor: Toomas Peek

Album Tree