28_KLMD034.jpg

KL Tallinna Maleva Meredivisjoni kaitseliitlased avaliku korra tagamisel pronkssõduri rahutustes 28. aprillil 2007. Nooremleitnant Alo Tamm ja leitnant Kuno Peek pärast töist ööd abipolitseinikena kinnipeetavate laagri ees.
foto autor: Pelle Peek

Album Tree