39_KLMD037.jpg

KL Tallinna Maleva Meredivisjoni kaitseliitlaste auavaldus ohvitserist relvavennale nooremleitnant Jimmy Karp'ile Kaarli kiriku ees 4. juulil 2008. Mõõgatoimkond koosseisus nooremleitnandid Kuno Peek, Alo Tamm, Andres Kostiv ja Kardo Merivald ning malevlane Pelle Peek ja leitnant Aavo Pekri sooritavad pidulikku mõõgatseremooniat.
foto autor: Helen Silts

Album Tree