40_KLMD038.jpg

Jüriöö ülestõusu tähistamine Sõjamäel asuvas Jüriöö Pargis 23. aprillil 2007. Meredivisjoni liige ja Jüriöö mälestuspargi rajaja Jüri Uppin liikumas vabadustule tõrvikuga jüripäeva tseremoonia avamisele vabaduselõkke süütamiseks.
foto autor: Kuno Peek

Album Tree