16_KL lahinglaskmine Potsepa karjääris, 02-03 09 2006, foto Aare N6mm (235).jpg

KL Tallinna Maleva Nõmme malevkonna kaitseliitlased lahinglaskmisel 90 mm TT-kahurist Potsepa karjääris septembris 2006. Vasakult: kapral Margus Spirka, Kalle Reili ja Tarmo Kraag.
foto autor: Aare Nõmm

Album Tree