17_KL lahinglaskmine Potsepa karjääris, 02-03 09 2006, foto Aare N6mm (201).jpg

KL Tallinna Maleva Nõmme malevkonna kaitseliitlased Margus Spirka ja Tõnu Maasalu kahurit puhastamas 3. septembril 2006 pärast lahinglaskmisi Potsepa karjääris.
foto autor: Aare Nõmm

Album Tree