8_208_tln.jpg

KL Nõmme malevkonna staabiülem nooremleitnant Teet Kivisson Nõmme kaitseliitlastega väljaõppel 1990. aastate keskel.

Album Tree