9_ERNA 2000-2.jpg

KL Tallinna Maleva Nõmme malevkonna võistkond koosseisus Meelis Sarapuu, Margus Võsu ja Tarmo Kundla sikutavad autokasti Tarmo Kangurit sõjalis-sportliku võistluse Erna retk finišis 2000. aastal.

Album Tree