103-0335_IMG.JPG

KL Kooli esimese kursuse - rühmapealiku baaskursuse õpetajad 15. juunil 2002 Tartus Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste hoone ees. Esireas vasakult: Taani kaitseatašee Eestis Steen Hartov, KL ülema nõunik kaptenleitnant Jens Koefoed, nooremleitnant Janno Rosenberg, KL ülem kapten Benno Leesik, kindralleitnant Johannes Kert, Kaitseliidu auliige Enn Tarto ja vanemveebel Jaanus Viirlo.

Album Tree