103-0347_IMG.JPG

KL Kooli töötajad 15. juunil 2002 Tartus Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste hoone ees. Vasakult: KL Kooli ülem kapten Teet Kivisson, instruktorid leitnant Kaido Saarniit, Riina Nemvalts, leitnant Meelis Pernits ja nooremleitnant Janno Rosenberg, kooliveebel vanemveebel Jaanus Viirlo ja väljaõppeülem kapten Eduard Nikkari.

Album Tree