133-3372 IMG

Kaitseliidu ülema nõuniku kaptenleitnant Jens Koefoedi austamine KL Peastaabis 14. detsembril 2004. Vasakult: ??, tõlk Karin Andersen, Kaitseliidu ülema nõunik kaptenleitnant Jens Koefoed, vanemveebel Peeter Land, KL ülem major Benno Leesik, KL Tallinna Maleva pealik major Mart Puusepp, ??.

Album Tree