133-3387 IMG

Kaitseliidu ülema nõuniku kaptenleitnant Jens Koefoedi austamine KL Peastaabis 14. detsembril 2004: tõlk Karin Andersen ja kaptenleitnant Jens Koefoed.

Album Tree