129-3000 IMG

Reservõppekogunemine Lääne kaitseringkonnas 14. oktoobril 2004.

Album Tree