130-3001 IMG

Reservõppekogunemine Lääne kaitseringkonnas 14. oktoobril 2004.

Album Tree