130-3019 IMG

Reservõppekogunemine Lääne kaitseringkonnas 14. oktoobril 2004.

Album Tree