130-3023 IMG

Reservõppekogunemine Lääne kaitseringkonnas 14. oktoobril 2004. Tehnika moondamisvõrgu all.

Album Tree