014_alutaguse

Kaitseliidu malevkonna taasasutamine Lüganusel 5. aprillil 1990, osavõtjate nimekiri.

Album Tree