015_alutaguse

KL Alutaguse maleva Avinurme malevkond augustis 1994.

Album Tree