8

KL Järva maleva pealk Neeme Väli ja Järva Kodukaitse ülem Villem Kelgo 1990.aastate algul.

Album Tree