9

KL Järva maleva väliõppus 1993.(?) aasta algul, rivi ees seljaga malevapealik Neeme Väli. Rivistus maleva staabi maja kõrval Paides. Sealt liikusime jalgsi läbi metsade Vodja lasketiiru. Liikumisel harjutasime varitsuste läbimist, tiirus oli laskeharjutus ja lõunasöök. Rivis vasakult Teet Veske, järgmine Einar Trummal Väätsalt.

Album Tree