012_tartu

KL Tartu maleva Sisevete divisjoni juhatuse liikmed Julius Kuperjanovi haual Raadi kalmistul 1997. aastal. Paremal pealik Vello Kolk.

Album Tree