013_tartu

KL Tartu maleva Sisevete divisjoni juhtkond Tartu Jõeadamas KL 80. aastapäeval 11. novembril 1998.

Album Tree