019_voru

NKK Võrumaa ringkonna Vastse-Antsla (?) jaoskonna liikmed 1930. aastail. Esireas vasakult kolmas ringkonna toitlustusosakonna vanem ja ringkonna juhatuse laekur I. Kõiv.

Album Tree