020_voru

KL Võrumaa maleva Antsla malevkonna juhatus ja liikmed 12. mail 1935.

Album Tree